Karel IV. 700. let

Filmové středy s Jeronýmem Pražským

Malý židovský festival

Karel IV. 700. let

Kulturní akce

Malý židovský festival

18.04 - 25.04 | Kulturní akce

Top 20 památek

Rekatolitace na Klatovsku

Jedním z hlavních symbolů rekatolizace v Českých zemích...

Pražské památky české reformace v předbělohorském období

Pro stavby z období od poloviny l5. století do počátku...

Kláštery v Brně a okolí

První, tehdy pouze benediktinské, kláštery začaly v...

Velkou Moravou s Cyrilem a Metodějem

Když se kníže Rostislav rozhodl posílit svou moc...

Další trasy

Biskup Gorazd II.

 

Duchovní tradice Čech a Moravy

 

J. A. Komenský

 

Jan Blažej Santini

 
Další video