Karel IV. 700. let

Filmové středy s Jeronýmem Pražským

Malý židovský festival

Karel IV. 700. let

Kulturní akce

Malý židovský festival

18.04 - 25.04 | Kulturní akce

Top 20 památek

Diezenhoferové na Broumovsku

Chystáte-li se strávit svou dovolenou v Broumovském...

Rekatolitace na Klatovsku

Jedním z hlavních symbolů rekatolizace v Českých zemích...

Život svatého Prokopa

Svatý Prokop patří k českým zemským patronům, i když...

Pražské památky české reformace v předbělohorském období

Pro stavby z období od poloviny l5. století do počátku...

Další trasy

Biskup Gorazd II.

 

Duchovní tradice Čech a Moravy

 

J. A. Komenský

 

Jan Blažej Santini

 
Další video