Českomoravské pomezí

Region je spjat s například s kořeny Jednoty bratrské i životem židovského obyvatelstva. Polabská nížina patří k nejúrodnějším oblastem Čech a...

Více

Jihozápadní Čechy

Jihozápad Čech byl trvale osídlen již od konce doby kamenné, v 6. a 7. století sem přišli Slované. Pro celý pohraniční region byly významné...

Více

Jižní Morava

Jižní Morava je částí historického území, které je sice úzce spjato s českou státností, ale vždy si udržovalo zvláštní postavení. Na jejím území...

Více

Severozápadní Čechy

Oblast se v širokém oblouku stáčí od severu k západu a k jihozápadu. Jsou to vše hraniční území se Spolkovou republikou Německo. Tím je také...

Více

Praha a Střední Čechy

Praha bývá nazývána srdcem Evropy, a to nejen díky své geografické poloze. Je tradičním sídlem českých knížat a králů, ale sídlilo tu i několik...

Více

Severovýchodní Čechy

Severovýchodní Čechy hrály už od 10. století významnou roli při formování budoucího českého státu. Horské oblasti severovýchodních Čech byly...

Více

Severní Morava a Slezsko

Oblast Severní Moravy a Slezska byla osídlena již v době starší doby kamenné. Od konce 10. století byl celý region územím Polska. Ve 12. a 13....

Více

Střední Morava

Úrodné a slunné nížiny jižní Moravy pronikají směrem k severu i do Olomouckého a Zlínského kraje. Příslovečnou oblastí v tomto smyslu je Haná,...

Více