O nás

Magni | Cesty s příběhem

Česká republika poskytuje svým návštěvníkům mnoho jedinečných zážitků: Krásnou přírodu, půvabnou krajinu, možnost letních i zimních sportů. Na své si přijdou i milovníci kultury - pořádá se celá řada koncertů i festivalů. Je zajímavé si i vybírat z rozsáhlé nabídky galérií s výtvarným uměním klasickým i moderním. Především pak je možno navštívit mnoho měst, která se pyšní zachovalou historickou architekturou, velkým bohatstvím jedinečných staveb, pohledů, zákoutí. Po celé zemi rozseté hrady a zámky dávají okusit atmosféru dávných věků... Tyto skutečnosti jsou dostatečně známé a je možné se s nimi seznamovat v nejrůznějších Průvodcích a publikacích.Rádi bychom vám představili  ještě další rozměr bohatství Českých dějin, který není až tak známý - a přece se s ním setkáváme na mnoha místech; prostupuje naší krajinu a své výrazné stopy vepsal do ulic měst, zdí tvrzí, hradů a zámků, do prostor kostelů i klášterů a do dalších pamětihodností. Jsou to dějiny duchovního vývoje, převážně tedy křesťanství a jeho různých podob, a také židovství. Vepsal se i do prolínání, vzájemného obohacování, ale i střetů mezi  různými náboženskými proudy. Jestliže pomíjíme duchovní zápasy, které se  v Čechách a na Moravě odehrály, pak nemůžeme porozumět ani politickým proměnám a vývoji, pak se nám i vytrácí hodnota nejrůznějších kulturních počinů a uměleckých děl. 

Záměrem je vytvořit a uvést na trh cestovního ruchu novou integrující značku cestovního ruchu pro segment sakrálních památek, pamětihodností a kulturně společenských akcí.O Projektu

Projekt „Prerezentace a propagace církevních památek a kulturně historického dědictví křesťanství na území České republiky“ navazuje a vychází z již zrealizovaného projektů vzdělávání Výchova a vzdělávání lidských zdrojů v cestovním ruchu v oblasti „Církevní historie a turistika v Praze“, který byl realizován v rámci JPD 3, opatření 4.3. v období od 1.12.2005 do 30.9.2006. Partnery tohoto projektu je jednak centrála cestovního ruchu Czechtourism, regionální agentury cestovního ruchu, Asociace průvodců, Asociace turistických informačních míst.

Záměrem projektu je, aby vytvořená značka církevního cestovního ruchu (dále jen „církevní turistika“) představovala systémotvorný prvek v rámci existujících variací regionálních značek turistických oblastí či regionů a jejich produktů, která nabídne zastřešení dosavadním aktivitám v cestovním ruchu v oblasti poznávacího cestovního ruchu.HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu 

HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu byla založena v roce 1995. Činnost agentury je zaměřena na podporu rozvoje cestovního ruchu. Sdružuje  právnické a fyzické osoby zainteresované na vzdělání v oblasti kontroly jakosti a rozvoje cestovního ruchu a s tím souvisejících služeb; realizací, marketingem a propagací konkrétních projektů.  


Agentura HelpTour zejména:

  1. Sdružuje právnické osoby zainteresované na vzdělávání v oblasti kontroly jakosti a rozvoje cestovního ruchu a s tím souvisejících služeb
  2. Zajišťuje kontakty s cestovními kancelářemi a s dalšími organizacemi působícími v cestovním ruchu, nebo využívajícími či poskytujícími služby v této oblasti
  3. Koordinuje činnost právnických osob, které s Agenturou spolupracují tak, aby výsledky jejich činnosti byly využitelné pro rozvoj cestovního ruchu v ČR
  4. Zajišťuje, aby jí publikovaná pravidla pro vzdělávání v oblasti cestovního ruchu byla v souladu s mezinárodními ujednáními a aby český systém odpovídal obsahem systémům zemí Evropského společenství
  5. Hájí a prosazuje zájmy svých členů v oblasti svého působení
  6. Spolupracuje se státními orgány a organizacemi, které v dané oblasti působí
  7. Zajišťuje kontrolu a garanci kvality poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu Z prováděných kontrol vydává zprávy, se kterými seznamuje veškerou svou klientelu
  8. Vytváří materiální a technické podmínky pro uskutečňování své činnosti