TOP Zabytki

Sladami Wielkich Moraw z Cyrylem i Metodym

Gdy książę Rostislav postanowił umocnić swoją władzę za...

Santini w okolicach Žďáru

Genialny budowniczy i architekt Jan Blažej Santini Aichl...

Żydowskie osiedlenie województwa ołomunieckiego

Gdy Żydzi zostali wypędzeni z miast królewskich,...

Sanktuaria pielgrzymkowe Czech Środkowych

Pielgrzymki zawsze stanowiły istotny element tradycji...

Więcej

Chrześcijański Czechy i Morawy

 

Gorazd II.

 

Jan Blasius Santini

 

Jan Błaźej Santini

 
Więcej