Odkryj piękno naszego kraju

Udajcie się w podróż śladem zapomnianych wydarzeń, poznajcie idee, które wpływały na historię Czech i Moraw, Europy a nawet całego świata. Dotknijcie prastarych kamieni, budowli i rzeźb, które już od stuleci są świadkami wielkich wydarzeń, zapierających dech w piersiach i podniosłych dziejów.
Magni to  podróże w historię.

Południowozachodnie Czechy Północnozachodnich Czechach Północnozachodnie Czechy Praga i Czechy Środkowe Pogranicze Czeskomorawskie Północne Morawy i Śląsk Środkowe Morawy Południowe Morawy