24. únor

sobota, 2024

Po
Út
St
Čt
So
Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Oslavy obnoveného vysluhování podobojí

12.10

Místo konání: Praha

Od: 09:30 Do: 19:30

 

Letos uběhne přesně 600 let od znovuobnovení vysluhování podobojí v několika pražských kostelích, které byly pod vlivem reformního hnutí vedeného Janem Husem. Došlo k tomu na podzim roku 1414, v době, kdy byl Jan Hus již vězněn v Kostnici.  Jakoubek ze Stříbra a jeho spolupracovníci obnovili v Praze po necelých 200 letech opět vysluhování podobojí – s chlebem a vínem pro všechny účastníky. Stalo se tak ve čtyřech pražských kostelích: sv. Martina ve Zdi, sv. Michala, sv. Mikuláše a v Betlémské kapli.

 

Historické souvislosti

V tehdejší době nebylo důležitějšího reformního proudu v  církvi, který by tak výrazným způsobem reagoval na tehdejší chyby a rozpory v jejím učení i praxi. Požadavek, aby při křesťanském eucharistickém rituálu bylo i nekněžím podáváno s chlebem rovněž víno v kalichu, se stal zásadním symbolem i motorem husitství. Jako v ústředním symbolu se v něm sběhly všechny nejdůležitější motivy reformního hnutí: Kristova blízkost všem, kdo se mu s důvěrou svěřují, očekávání brzkého druhého Kristova příchodu, návrat k prostotě původního biblického křesťanství, nespokojenost se stavem tehdejší „křesťanské“ společnosti, odmítnutí zneužívání autority církve k obohacování a získávání moci, stírání rozdílů mezi kleriky a laiky, bohatými i chudými…

V tomto kontextu je husitství až dodnes výjimečným mezinárodním i nadčasovým fenoménem. To se ukazuje také v tom, jak jeho tvořivá a duchovní síla inspirovala osobnosti v celé Evropě a jak se později různým způsobem projevila ve všech dalších obdobích našich dějin.

 

Oslavy 12. října

Jako současní čeští protestanti si toto významné výročí chceme připomenout celodenními oslavami v neděli 12. října 2014 v Betlémské kapli a na dalších místech, která jsou s tehdejšími událostmi více či méně spojena – v kostele u Martina ve Zdi, v kostele sv. Mikuláše, na Staroměstském náměstí a v budově Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Úvodní dopolední částí oslav budou slavnostní nedělní ekumenické bohoslužby, které se uskuteční v 10 hodin v Betlémské kapli.

V druhé, odpolední a večerní části bude program rozšířen i na ostatní plánovaná místa, kde se paralelně uskuteční různě zaměřené programy, například koncerty (sdružený pěvecký sbor Jakoubek/Jeroným, T. Najbrt, Spirituál kvintet), představení divadla V. Marčíka, přednášky (J. Lášek, P. Hradilek a další), panelová diskuse o sociálním vyloučení a koncert romské skupiny, rukodílny pro děti i dospělé, procházky reformační Prahou s výkladem, interaktivní hra pro děti, představení nového sborníku o kostele u Martina ve Zdi.

 

Mnohorozměrné oslavy

Celé oslavy se zakládají na ekumenické spolupráci českých církví hlásících se k odkazu husitství a rovněž na jejich pokusu oslovit vhodným způsobem i širokou veřejnost. Na přípravě oslav se podílí kromě naší církve (ČCE) výrazně také Pražská diecéze Československé církve husitské. Ze strany pořadatelů je usilováno rovněž o úzkou spolupráci s pražským seniorátem Církve bratrské.

Pominout nechceme v žádném případě ani související důležitý sociální rozměr. Vysluhování večeře Páně podobojí mělo ve své době významný sociální dopad. Všichni lidé – klerici i laici, bohatí i chudí, mocní i prostí – jsou si přece před Bohem rovni.

K účasti na oslavách jsou zváni také zahraniční přátelé, kteří se k připomínané události hlásí. Tak například nedělní školu při úvodních bohoslužbách bude zajišťovat německy mluvící evangelický sbor, který koná v současnosti bohoslužby u Martina ve zdi.