24. únor

sobota, 2024

Po
Út
St
Čt
So
Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Roráty ve svatovítské katedrále


Mše svaté s tradičním zpěvem staročeských rorátů budou slouženy v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha po celou adventní dobu od 2. do 23. prosince 2013 vždy od pondělí do pátku od 5.45 hodin.
 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude mši svatou s rorátními zpěvy sloužit 4. a 19. prosince. V období prvních dvou adventních týdnů se budou bohoslužby konat v hlavní lodi katedrály. Chórová kaple bude z technických důvodů mimo provoz. Na Štědrý den 24. prosince bude mše svatá v 7.00 hodin.


Rorátní zpěvy byly skládány pro adventní mariánské mše s tematikou prorockých textů očekávání příchodu Mesiáše předpověděného ve Starém zákoně. Při těchto mších se většinou čte z evangelia sv. Matouše, který psal pro židy a často uváděl zprávy o naplnění prorockých předpovědí. Silným a působivým obsahem rorátních mší je tedy naděje předpověděná a naplněná. Ústřední postavou rorátů je Panna Maria.
 

Rorátní zpěvy jsou důležitým výrazem zbožnosti našich předků a velmi významnou ukázkou duchovní kultury, která se v katedrále od svých počátků za doby Karla IV. pěstovala. Když si pomyslíme, že známá vstupní antifona „Ejhle, Hospodin přijde“ v adventu zpívaná všude, pochází z antifonáře prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1364, který se uchovává v rukopisu knihovny svatovítské kapituly, naplňuje nás radostí, že duchovní hudba a zpěv našich předků byly na tak vysoké duchovní a kulturní úrovni. Řada antifonářů, rorátníků, kancionálů (Franusův, Vyšehradský, Sedlčanský atd.) a dalších rukopisů v mnoha knihovnách o tom svědčí.