24. únor

sobota, 2024

Po
Út
St
Čt
So
Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Velikonoce v katedrále sv. Petra a Pavla

25.02
17.02

Místo konání: Brno

Od: 17.02 07:30 Do: 25.02 11:00

Druh: Bohoslužba

Web

Velikonoce jsou nejvýznamější slavností liturgického roku, kdy si křesťané připomínají a oslavují události Ježíšovy smrti a Zmrtvýchvstání. Datum Velikonoc je pohyblivé a slaví se vždy v neděli po prvním jarním úplňku.

 

Obdobím přípravy je doba postní, trvající od Popeleční středy do Bílé soboty celkem 40 dní (neděle se do postní doby nezapočítávají). Smyslem postní doby je připravit se na slavení Velikonoc a obnovu křestních slibů. Pro katechumeny (dospělé, kteří se připravují na křest) je to doba intenzivní přípravy a očišťování. Proto o 3., 4. a 5. neděli postní probíhají při bohoslužbě tzv. skrutinia, tedy obřady, jejichž smyslem je očišťovat mysl i srdce katechumenů, posilovat je proti pokušení, pomáhat jim ve správném úmyslu, a povzbuzovat je, aby niterněji lnuli ke Kristu a rozhodněji pokračovali ve snaze milovat Boha. Dále jsou jim svěřovány tzv. poklady církve, tedy Vyznání víry a modlitba Otče náš.

Samotná doba velikonoční začíná nedělí Zmrtvýchvstání Páně , trvá 50 dní a končí slavností Seslání Ducha Svatého.

Centrálním obdobím je tzv. Svatý týden, trvající od Květné neděle do neděle Zmrtvýchvstání Páně. Během tohoto týdne si připomínáme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma (Květná neděle), ustanovení svátosti kněžství a eucharistie (Zelený čtvrtek), umučení Ježíše Krista (Velký pátek), mlčení Božího hrobu (Bílá sobota) a slavné Zmrtvýchvstání (neděle Zmrtvýchvstání počínaje vigilií v noci ze sobotu na neděli). Celý týden po neděli Zmrtvýchvstání, tzv. Velikonoční oktáv, má charakter slavnosti. 40. den po Slavnosti Zmrtvýchvstání si připomínáme Ježíšovo nanebevstoupení a 10 dní nato Seslání Ducha Svatého, kdy se v katedrále uděluje svátost biřmování.

Květná neděle: 17. dubna

 • 7.30 - recitované pašije a lidový zpěv
 • 9.00 - pontifikální mše sv. s pašijemi, začátek v Denisových sadech, odtud průvod do katedrály
 • 10.30 - latinská chorální mše sv. s pašijemi.


Zelený čtvrtek: 21. dubna

 • 7.00 - modlitba ranních chval a četby
 • 9.00 - Missa chrismatis - mše se svěcením olejů, celebruje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Liturgické zpěvy J. Olejníka, P. Ebena a Z. Pololáníka zpívá kněžská schola, řídí Marcel Javora, varhany Petr Kolař.
 • 17.30 - pontifikální mše sv. celebruje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, skladby A. S. Bortnianského, W. A. Mozarta, J. Berchema zpívá Dómský smíšený sbor, řídí Petr Kolař


Velký pátek: 22. dubna

 • 7.00 - modlitba ranních chval a četby
 • 15.00 - Velkopáteční obřady celebruje brněnský děkan kanovník ThLic. Václav Slouk. Pašije podle sv. Jana přednese Svatomichalská gregoriánská schola, řídí Josef Gerbrich. Skladby G. P. da Palestriny, F. Durante, J. S. Bacha, A. Brucknera zpívá Dómský smíšený sbor, řídí Petr Kolař.


Bílá sobota: 23. dubna

 • 7.00 - modlitba ranních chval a četby
 • Během dne je příležitost k tiché modlitbě u Božího hrobu.


Velikonoční vigilie: 23. dubna

 • 21.00 - celebruje farář katedrály ThLic. Petr Šikula, liturgické zpěvy J. Olejníka přednese dómská schola, řídí Petr Kolař. Při obřadech bude udělen křest katechumenům.


Zmrtvýchvstání Páně: 24. dubna

 • 7.30 - mše sv. s lidovým zpěvem
 • 9.00 - mše svatá pro rodiny s dětmi
 • 10.30 - slavnostní mše sv., celebruje Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář. Zazní Mše D dur, op.86,Antonína Dvořáka, zpívá Dómský smíšený sbor, Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, varhany David Postránecký, řídí Petr Kolař.


Při všech třech bohoslužbách bude žehnání pokrmů.

Velikonoční pondělí: 25. dubna

 • 7.30 - mše sv. s lidovým zpěvem
 • 9.00 - mše sv. pro rodiny s dětmi