24. únor

sobota, 2024

Po
Út
St
Čt
So
Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

800 let od vydání Zlaté buly sicilské

30.09
27.09

Místo konání: Praha

Od: 27.09 00:00 Do: 30.09 00:00

Druh: Výstava

Web

Zlatá bula sicilská bude krátce vystavena v Národním archivu v Praze

U příležitosti 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské zpřístupní Národní archiv zcela mimořádně široké veřejnosti originál tohoto unikátního dokumentu, a to společně s dalšími dvěma listinami Fridricha II., vydanými ve stejný den, tedy 26. září 1212 v Basileji a opatřenými rovněž zlatými pečetěmi. Společně s těmito listinami bude vystavena i listina, vydaná Karlem IV. dne 7. dubna 1348 v Praze zpečetěná také zlatou pečetí, v níž potvrdil a rozšířil některá ustanovení Zlaté buly sicilské. Výstava vzácných archiválií proběhne ve dnech 27. až 30. září 2012 od 10:00 do 18:00 v sídle Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec.


Doprovodné akce u příležitosti 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské 

Kromě krátkého vystavení významných listin včetně Zlaté buly sicilské připravil Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústav Akademie věd ČR a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity ještě doprovodné akce určené veřejnosti: 

 

Odborné kolokvium 

Akce je určená odborníkům, kteří budou diskutovat na téma shodné s názvem výstavy - Zlatá bula sicilská, 1212. Mezi realitou a mýty. 

Přednáškový sál Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec. Zahájení v 13.30 hodin. 

Přednášející: Lenka Bobková, Denko Čumlivski, 

Christian Fridl, Martin Wihoda, Josef Žemlička 
 

Popularizační přednášky 

Popularizační přednášky jsou určeny pro širokou veřejnost. Vystoupí významní čeští historici, specialisté, zabývající se obdobím raného a vrcholného středověku. Přednášky se konají vždy v sídle Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec. 
 

Přemysl Otakar I. a jeho vztahy k římským vládcům

prof. PhDr. Josef Žemlička, Dr.Sc. 

27. 9. 2012 16:30 hod., Přednáškový sál 

Josef Žemlička je respektovaným českým historikem. Vede oddělení dějin středověku Historického ústavu Akademie věd České republiky, působí mj. i v Centru medievistických studií, přednáší vysokoškolským studentům v rámci semináře středověkých dějin Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve své výzkumné a publikační činnosti se mj. specializuje na problematiku počátků a rozmachu přemyslovského státu v kontextu evropských dějin, na dějiny měst, otázky středověkého osídlení či formování šlechty. 
 

Zlatá bula sicilská: Místo paměti nebo prostor k zamyšlení

Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. 

28. 9. 2012 10:00 hod. 

Martin Wihoda studoval v Brně, Würzburku a Marburku. Nyní na Masarykově univerzitě přednáší obecné dějiny středověku. Jeho vědecký zájem je soustředěn na proměny středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Je autorem dvou vědeckých monografií o Zlaté bule sicilské. 
 

Zlatá bula sicilská – součást fondu Archiv České koruny. Místa uložení a péče o fyzický stav v letech 1212 – 2012

PhDr. Denko Čumlivski 

28. 9. 2012 13:00 hod. 

Denko Čumlivski je dlouholetým odborným správcem řady archivních souborů Národního archivu, mj. i Archivu České koruny, Kapituly vyšehradské či Archivu pražského arcibiskupství. Zabývá se systematicky obdobím středověku a raného novověku.