21. září

sobota, 2019

Po
Út
St
Čt
So
Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bílá hora 2014

09.11
07.09

Od: 07.09 18:00 Do: 09.11 19:30

Web

Spolu s dočasnou uměleckou úpravou hrobu padlých v bitvě na Bílé hoře proběhne od září do listopadu 2014 pásmo tematických setkání, hudebních a debatních večerů, komentovaných prohlídek a přednášek. Kulturní a ekumenický projekt, který se snaží uchopit obtížnou látku bitvy na Bílé hoře, nese podtitul „Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?“.
 

Ústředním bodem, který budou doprovázet další akce, je samotná umělecká intervence spočívající v dočasné úpravě hrobu padlých v bitvě 8. listopadu 1620 na Bílé hoře. Hrob, v němž leží „vítězové“ i „poražení“, se dnes nachází v poutním areálu Panny Marie Vítězné. Uměleckou intervenci, na které spolupracovali architekt Norbert Schmidt, malíř Patrik Hábl a hudební skladatel Michal Rataj, bude možné poprvé shlédnout při oficiálním zahájení celého projektu 7. září v 18.00 hodin, kdy se bude v areálu poutního místa Panny Marie Vítězné na Bílé hoře konat ekumenická bohoslužba. Předsedat jí bude biskup Václav Malý a pražský senior Českobratrské církve evangelické předsedající Roman Mazur.
 

Pásmo nejrůznějších setkání si klade za cíl oživit debatu o významu Bílé hory, která byla po staletí vnímána rozporuplněji než kterákoliv jiná událost našich dějin. Organizátoři kladou důraz na to, že má jít o setkání všech, jichž se tento „úhelný kámen národního vědomí“ dotýká. K debatám jsou tedy zváni nejen katolíci, ale také evangelíci, nejen věřící, ale i nevěřící, nejen Češi, ale také cizinci. Nepůjde pouze o pohled do minulosti, ale o to, jak se dívat na Bílou horu dnes.
 

Bitva nevelkého rozsahu na Bílé hoře roku 1620 kontrastuje s obrovskými důsledky, které měla pro dějiny Českých zemí. Olivier Chaline, autor nedávno česky vydané publikace k tématu říká, že tato bitva „rozděluje české dějiny ve dví“. V národní paměti je počátkem „doby temna“ a romantickou představu o porážce národa, který čekal několik staletí na svou svobodu, si ve školách osvojovalo několik generací žáků. Tento mýtus ovšem vychází z představ, které nejsou tak zcela jasné. Kdo byli vítězové a kdo poražení? Jsme národem Husovým? Znamenala Bílá hora germanizaci? Důležitější než tyto otázky však je, zda o těchto tématech dnes dovedeme společně hovořit, a především, zda jsou tyto otázky pro nás ještě vůbec důležité.
 

Záštitu nad Bílou horou 2014, kterou pořádá Opatství Venio a Centrum teologie a umění při KTF UK s podporou mnoha dalších institucí včetně Arcibiskupství pražského, převzali ministr kultury Daniel Herman, předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. 

Program

 

Ekumenická bohoslužba

poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
neděle 7. září 2014 v 18:00 hodin
předsedající:
Roman Mazur, pražský senior Českobratrské církve evangelické
Václav Malý, pomocný biskup pražský
oficiální zahájení

 

Marie Nechvátalová: Nová politická interpretace výmaleb bělohorského kostela

interaktivní přednáška a komentovaná prohlídka
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
středa 17. září 2014, 19:30 hodin

 

Hexameron

scénický koncert studentů DAMU, HAMU a VŠE
v rámci projektu KNOWtilus 2014
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
středa 8. října 2014 ve 20:00 hodin

 

Jak má vypadat hrob?

debatní setkání s Patrikem Háblem, Michalem Ratajem a Norbertem Schmidtem
autory dočasné úpravy hrobu – umělecké intervence
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
středa 15. října 2014 v 19:30 hodin

 

Prof. Jan Royt: Panna Maria Vítězná v Praze a v Římě

chrám Panny Marie Vítězné na Malé Straně – Pražské Jezulátko
přednáška s komentovanou prohlídkou
Karmelitská 385/9
čtvrtek 23. října 2014 v 19:00 hodin
 

Bílá hora a česká identita

Peter Morée a Tomáš Petráček
debatní setkání
barokní refektář – Dominikánská 8
Jilská 7A, Praha 1
čtvrtek 30. října 2014 v 19:30 hodin

 

Jak se dnes dívat na Bílou horu?

debatní večer s Tomášem Halíkem a Tomášem Petráčkem
akademický kostel Nejsv. Salvátora
úterý 4. listopadu v 20:00 hodin
(bohoslužba začíná v 19:00 hodin)

 

Martin Bedřich: Bílá hora v literatuře

interaktivní přednáška
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
středa 5. listopadu 2014 v 19:30 hodin

 

Ekumenická bohoslužba

poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
sobota 8. listopadu 2014 v 18:00 hodin
výročí bitvy na Bílé hoře
předsedající:
Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví v České republice
kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference

 

Aleš Nosek: tradiční varhanní koncert k výročí bitvy na Bílé hoře

poutní kostel Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
neděle 9. listopadu v 19:30 hodin