24. únor

sobota, 2024

Po
Út
St
Čt
So
Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Cyril a Metoděj na Velké Moravě

29.09
05.03

Místo konání: Brno - Moravské zemské muzeum

Od: 05.03 00:00 Do: 29.09 00:00

Druh: Výstava

Web

Historicky orientovaný výstavní projekt u příležitosti 1150. výročí příchodu byzantské misie Konstantina/Cyrila a Metoděje na Moravu složený z několika dílčích „podvýstav“: 

 

Sv. Cyril a Metoděj – doba, život, dílo

Termín: 5. března – 29. září 2013
Místo: Palác šlechtičen, Moravské zemské muzeum Brno

Cílem projektu je představit obecně kulturní a společenský fenomén cyrilometodějské mise s důrazem na zásadnost jejího vlivu pro formování českého národního společenství. Špičková historická a archeologická prezentace materiálů z více než půl století trvajících výzkumů MZM a partnerských organizací vztahujících se k Velké Moravě před, v době i po působení věrozvěstů.

 

Cyrilometodějské stopy v hudbě, divadle a literatuře

Termín: 5. března – 29. září 2013
Místo: Palác šlechtičen, Moravské zemské muzeum Brno

Cílem výstavy je představit umělecké a umělecko-edukační reflexe cyrilometodějské tradice v hudbě, divadle a literatuře. Obsahem projektu jsou prezentace uměleckých počinů a artefaktů z jednotlivých umění.

 

Cyrilometodějské mise

Termín: květen 2013 až srpen 2013
Místo: Modrá u Velehradu

Cílem "Cyrilometodějské mise" je v autentickém prostředí a u příležitosti státních a církevních oslav prezentovat historickou výstavu k dané problematice. Struktura (obsah) projektu bude vycházet z předchozí výstavy v Brně (Výstava Sv. Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo), rozsahem však bude prezentace významně zúžena.

 

Ohlas Cyrilometodějské tradice v lidové kultuře

Termín: 5. března - 29. září 2013
Místo: Palác šlechtičen, Moravské zemské muzeum Brno

V 19. století zaznamenala Cyrilometodějská tradice v prostředí lidových vrstev moravského venkova, ale i města značný ohlas. Věrozvěsti jako představitelé česky orientované duchovní kultury se stali jednou z ikon emancipující se české společnosti. Téma se odrazilo na keramice, devoční grafice a poutních tiscích. Významným příkladem uplatnění cyrilometodějského námětu je ojedinělá podmalba na skle Křest knížete Bořivoje, pocházející z okruhu ždánické malby z první třetiny 19. století . Vystavené exponáty doplní pozoruhodné dokumentární fotografie z velehradských poutí z první třetiny 20. století. Prezentaci doprovodí ukázky Janáčkovy Glagolské mše, jež pomůže umocnit celkovou atmosféru navrhovaného sakrálního prostoru kaple.

Soubor je ze sbírkového fondu Etnografického ústavu Moravského zemského muzea a mohl by doplnit připravovanou prezentaci Moravského zemského muzea, neboť dokreslí celou šíři sbírkového zázemí zemské instituce.

 

Fotografická výstava „Z Velké Moravy do nepaměti“ 

Termín: 5. března - 29. září 2013
Místo: Palác šlechtičen, Moravské zemské muzeum Brno

Výstava zahrnuje fotografie z rozsáhlého teritoria, které bylo v devátém a desátém století prokázaným způsobem spjato s misií svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje a jejich žáků. Výtvarně zpracované záběry zachycují dochované církevních památky z území tehdejší Velké Moravy, Bulharska, Makedonie, Rumunska a Srbska, které mají s dílem a duchovním odkazem věrozvěstů Cyrila a Metoděje a jejich učedníků nějakou souvislost. Autor fotografií – Mgr. Petr Francán – na tomto projektu pracuje již několik let. Souborná fotografická prezentace stavebních památek a obsáhlejší texty upozorňují na hlubší významové souvislosti daného dějinného období.
- 80 ks velkoformátových barevných fotografií, převážně formát 60x90 cm
- adjustované – pod UV fólií a v dřevěném rámu
- obsáhlejší popisky (širší společensko-historické souvislosti)

 

Výstava Cyril a Metoděj – historie a umělecká reflexe

Termín: listopad 2013 - únor 2014
Místo: Anežský klášter, Praha

Cílem projektu je ve formě završující a nejrozsáhlejší výstavní prezentace zpřítomnit fenomén cyrilometodějské tradice a jejich reflexí v reprezentačních prostorách Valdštejnského paláce v Praze. Výstava bude sestávat z předcházejících samostatných výstavních projektů Moravského zemského muzea (Výstava Sv. Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo, respektive Cyrilometodějské stopy v hudbě, divadle a literatuře) a výstavního projektu Muzea umění Olomouc věnovaného reflexím cyrilometodějské tradice ve výtvarném umění.

 

Expozice připravují Moravské zemské muzeum v Brně, Archeologický ústav AV Brno, Muzeum umění Olomouc, Slovácké muzeum a další paměťové instituce.