24. únor

sobota, 2024

Po
Út
St
Čt
So
Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Výstava: Mistr Jan Hus a jeho svět

30.06
26.06

Místo konání: Praha - Národní archiv

Od: 26.06 10:23 Do: 30.06 10:24

Druh: Výstava

Web


Národní archiv připravuje ve své hlavní budově v Praze 4 – Chodovci výstavu „Mistr Jan Hus a jeho svět“, která bude otevřena pro veřejnost ve dnech 26. – 30. 6. 2015. Záměrem této výstavní akce je důstojným způsobem připomenout 600. výročí Husova upálení. Expozice má komorní charakter, přesto soustřeďuje historicky nejvzácnější dokumenty z fondů a sbírek Národního archivu, rámcově spojené s Husovým působením a dobou, v níž žil.
 

Ideové jádro výstavy tvoří dva exponáty. Na prvním místě kališnický Litoměřický graduál (kniha s liturgickými zpěvy), pořízený před rokem 1517, s monumentálními vyobrazeními mistra Jana Husa před kostnickým koncilem a na mučednické hranici 6. července 1415. Druhým klíčovým exponátem bude faksimile tak zvaného stížného listu české a moravské šlechty proti Husovu upálení z 2. září 1415, zaslaného kostnickému koncilu. Jde o mistrovsky provedenou kopii jednoho z klíčových dokumentů českých dějin, vyhotovenou podle originálu zachovaného v Univerzitní knihovně v Edinburgu ve Velké Británii.
 

Litoměřický graduál, jeden z největších uměleckých a kulturních skvostů dochovaných na území České republiky bude doslova šperkem celé expozice. Jeho obsahem (kromě liturgických zpěvů) jsou monumentální vyobrazení mistra Jana Husa před kostnickým koncilem a na mučednické hranici 6. července 1415. Graduál patří k nejcennějším uměleckým a kulturním pokladům, o které pečují archivy České republiky. Monumentální kališnický graduál o váze téměř 60 kg, šířce 55, délce 76,5 a výšce 28 cm vznikl před rokem 1517. Jeho výzdoba představuje vrchol závěrečného období knižního malířství doby jagellonské v Čechách.


Pozoruhodný je nejen stížný list proti upálení mistra Jana Husa, prezentovaný formou faksimile, ale zejména poměrně neznámá kostnická reakce na něj, předvolání k soudu pro české šlechtice. Listina byla 9. května 1418 veřejně vyhlášena v Kostnici a přibita na dveře kostela sv. Štěpána a poté katedrály Panny Marie (viz otvory při horním okraji listiny).


Kolem těchto ústředních exponátů budou v podobě symbolické mozaiky veřejnosti prezentovány další archivní unikáty přibližující „Husův svět“. Půjde například o listiny z fondu „Archiv České koruny“, národní kulturní památky, předložené přímo králi Václavovi IV. v souvislosti s pozváním na církevní koncil v Pise, který předcházel kostnickému koncilu. Nenahraditelné dokumenty připomenou osobnost Husova nejbližšího druha, mistra Jeronýma Pražského, upáleného v Kostnici roku 1416, přiblíží pražskou univerzitu – konkrétně kolej polské královny Hedviky, duchovně spojenou s Betlémskou kaplí a jejím správcem Janem Husem, představí jednoho z horlivých Husových stoupenců z řad drobné šlechty – králova služebníka Jana Žižku z Trocnova a další historické skutečnosti.


Kdy: 26. – 30. června 2015
Čas: 10 – 17 hodin
Kde: Národní archiv, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec
Vstup zdarma


Doprovodné akce: dvě volně přístupné přednášky v pátek 26. června 2015 v 16 hod. a v neděli 28. června 2015 v 14.30 hod. v přednáškovém sále Národního archivu v Archivní 4