24. únor

sobota, 2024

Po
Út
St
Čt
So
Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Česká biskupská konference iniciovala setkání k církevní turistice

Česká biskupská konference iniciovala setkání subjektů cestovního ruchu, kterých se dotýká téma církevní turistiky. Společné setkání se uskutečnilo 20.7. v prostorách Arcibiskupského paláce v Praze.

Učastníky akce byli zástupci Czechtourism, Asociace průvodců, Asociace cestovních kanceláří, magistrátu hl. m. Prahy, Brňeských veletrhů a výstav a agentury HelpTour.

Setkání zahájil Mons. Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference s tím, že česká Katolická církev velmi vítá a chce být nápomocná rozvoji církevní turistiky, jako správce většiny významných památek na území ČR. Podle Katolické církve představuje tento druh cestovního ruchu prostor pro podru myšlenek a hodnot křesťanství a propojení církve se společností nad tématem odkazu duchovního a kulturního dědictví. V zájmu Katolické církve je být partnerem projektů na podporu církevní turistiky v ČR v dlouhodobém horizontu.

Zúčastnění zástupci subjektů cestovního ruchu dostali následně prostor vyjádřit svůj pohled na "církevní turistiku". Vedoucí odboru trendů a inovací Czechtourism Jakub Hlaváček zmínil současnou práci agentury na "definici produktu církevní turistiky" a modelu fungování a rozvoje tohoto segmentu cestovního ruchu v rámci existující infrastruktury.

Zástupce magistrátu hl. m. Prahy paní Hudcová a Asociace cestovních kanceláří paní Jolana Myslivcová reagovali tím, že produktem může být cílená informace o památce či akci, ze které potenciální návštěvník může získat motivaci k vlastní návštěvě. V tomto směru byl zmíněn zejména fakt, že dosud neexistuje tematický informační zdroj o pořádaných akcích v rámci celé ČR, ze kterého by čerpali jak turisté, tak subjekty v cestovním ruchu.

Jak Mons. Tomáš Holub, tak Filip Remenec z Czechtourism se v souvislosti s akcemi zmínili o připravovaném výročí 1150. let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, na jehož oslavu byl pozván i papež Benedikt XVI. v roce 2013. Tato akce je bezesporu jednou z nejvýznamnějších s potenciálem oslovit a motivovat k návštěvě České republiky velké množství návštěvníků a poutníků.

Za agenturu HelpTour se jednání zúčastnil Marek Toušek, vedoucí projektu "Prezentace a propagace památek a kulturně historického dědictví křesťanství na území České republiky", který je realizován od roku 2010 z veřejných finančních prostředků (IOP). Projekt je realizován ve spolupráci s Czechtourism, Asociací průvodců, Asociací turistických informačních center a Východní Moravou v pozici „partnerů“ na základě uzavřené písemné smlouvy. Uvedl záměr a cíle projektu, který zavádí novou značku MAGNI:

  • Cílem zavedení národní značky pro „církevní cestovní ruch“ MAGNI, je uvést Českou republiku do povědomí veřejnosti jako zemi s bohatou duchovní a náboženskou tradicí. Značka MAGNI a slogan „Cesty s příběhem“ tak umožňuje prezentovat a představit pod jednotnou značkou historii církevních dějiny, konkrétní města, památky, osobnosti církevních dějin, náboženských a kulturně-společenských akcí organizovaných církvemi, kraji a městy a dalšími organizacemi, které se vztahují k udržování duchovních a církevních tradic u nás.
  • Uvedení značky MAGNI na „trh cestovního ruchu“ v tuzemsku a zahraničí je snahou odlišit nabídku, pojetí a přístup k církevní turistice na území ČR, od ostatních produktů cestovního ruchu. Umožňuje tak cíleně oslovit cílové skupiny a podnítit je k návštěvě. Značka MAGNI vytváří podmínky pro rozpoznání značky (recognition) a vybavení si značky (recall), což se jeví pro církevní turistiku jako zásadní, poněvadž obecně je prezentována ČR jako země ateistická, což může vést k pochopení, zejména v tuzemsku, že není co do historie a náboženské tradice na co navazovat a že u nás „nabídka církevních akcí“ a duchovní život neexistuje, nebo je slabý.
  • Projekt je realizován ve spolupráci s Czechtourism, Asociací průvodců, Asociací turistických informačních center a Východní Moravou v pozici „partnerů“ na základě uzavřené písemné smlouvy.
  • Značka pro „církevní turistiku“ Magni | Cesty s příběhem je značkou, která si klade za cíl jednotnou komunikaci a prezentaci České republiky jako destinaci „církevního cestovního ruchu“ jak domácím, tak zahraničním turistům. Výstupy projektu včetně kampaně jsou realizovány v šesti jazykových mutacích (čeština, angličtina, němčina, italština, španělština, polština).
  • Záměrem značky Magni je v duchu marketingové strategie brandu nejen představit památky a pamětihodnosti na pozadí duchovní historie Čech a Moravy, ale i nabídnout k pozornosti současné aktivity církví, se kterými se jak domácí obyvatelé, tak zahraniční návštěvníci mohou na svých cestách setkat a zúčastnit se.


Ůčastníci byli vyzváni k zaslání konkrétních návrhů a námětů na spolupráci s Českou biskupskou konferencí. Agentura HelpTour zaslala následující:

1. Kalendář akcí

Centrální sdílení informací o konaných duchovních a kulturně-společenských akcích organizovaných Katolickou církví (jednotlivé diecéze) na území ČR a jejich pravidelné publikování na webovém portálu Magni. Akce jsou na webovém portále kontextuálně prezentovány s prezentací měst, památek, turistických tras. Obsah a struktura internetových stránek MAGNI vychází z požadavku propojení s portálem České centrály cestovního ruchu a umožňuje tedey podmínky pro „sladění a společné sdílení“ zejména aktivit, které jsou v území organizovány. Spuštění webového portálu: podzim 2011

 

2. Partnerství vědomostní soutěže pro školy

V rámci komunikační kampaně se uskuteční na podzim 2011 vědomostní soutěž pro studenty středních škol a křesťanské mládeže. Záměrem soutěže je atraktivní formou vzbudit zájem o historii studentů o památkách a historii jednotlivých regionů v ČR na pozadí vývoje křesťanství a židovství. Realizace soutěže: podzim 2011

 

3. Dlouhodobé partnerství

Organizace a propagace společných aktivit a akcí spojených zejména s výročími osob, událostí na území ČR, krajů, měst na základě sestavení „kalendáře akcí “ s výhledem do roku 2012. Uvítáme přistoupení ČBK k podpisu partnerství a účast na projektu MAGNI.