24. únor

sobota, 2024

Po
Út
St
Čt
So
Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Prázdninové večerní prohlídky Lorety v Rumburku

28.08
02.07

Místo konání: Rumburk

Od: 02.07 20:00 Do: 28.08 20:00

Vstupné: 45 Kč

Druh: Prohlídka s průvodcem

V netradiční večerní dobu mohou návštěvníci Českého Švýcarska o letních prázdninách zavítat do barokního skvostu severních Čech. Rumburská Loreta se jim v červenci a srpnu otevře celkem čtyřikrát a to v úterý 2. 7., 23. 7., 20. 8. a 27. 8. 2013 vždy ve 20.00 h.

Za svitu svíček, zpěvu duchovních písní a varhanní hudby je čeká devadesátiminutová prohlídka areálu ze 17. a 18. století. Zájemci si prohlédnou kapucínský klášterní kostel sv. Vavřince, loretánskou kapli Panny Marie, křížovou chodbu a poutní kapli Svatých schodů. K vidění bude milostná socha Černé Matky Boží loretánské, restaurované nástropní malby nebo výjimečná sochařská galerie. Seznámení s historií a zajímavostmi barokního poutního areálu v tajuplné večerní atmosféře pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk.

Rezervace je možná na +420 604 555 922 a loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 90 a 45 Kč.

Podrobnosti o rumburské Loretě

Loreta v Rumburku patří svou štukovou a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná vnější schrána loretánské kaple Panny Marie je barokní kopií italského renesančního originálu. Předmětem úcty poutníků je Svatá chýše, dům Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. Svatou chýši v Rumburku nechal podle projektu významného architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně postavit majitel panství kníže Anton Florian z Liechtensteina. K vysvěcení loretánské kaple došlo 15. 9. 1707. Spolu s ambitem s bohatou nástropní výmalbou ze života Panny Marie a Ježíše Krista, poutními Svatými schody (Scala Sancta) a kostelem sv. Vavřince byla součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna).
 Loreta v Rumburku; foto: Martin Růžička


Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé madony loretánské (1694) byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po násilném zrušení rumburského kapucínského kláštera, se zde nadále konaly mše svaté, Loreta byla pro návštěvníky přístupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři oltáře v ambitu.

Loretánský areál je od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z České republiky a zahraničí. Od roku 1996 je obnovován, od roku 1999 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury.

Památkově chráněný objekt je přístupný celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu mezi 10.00 až 17.00 hod., od listopadu do března mezi 9.00 až 16.00 hod. Po celý rok se v přilehlém ambitu a kostele sv. Vavřince konají výstavy, koncerty a doprovodné kulturní akce. Mše svaté probíhají každé poslední úterý v měsíci od 15.00 h. ve Svaté chýši.

K dispozici jsou tři stálé expozice „Historie Lorety v Rumburku (1707-2007)“, „Loretánské podzemí v Rumburku“ a „Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950)“. V roce 2013 bude zpřístupněna „Expozice církevního umění Šluknovska“ ve vstupní budově Lorety. Zachována byla tradice srpnové církevní odpustkové slavnosti Porciunkule, trvající od 17. století. Areál, který ročně navštíví na 8 000 návštěvníků, spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

 

Turistická trasa Magni