24. únor

sobota, 2024

Po
Út
St
Čt
So
Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Symboly emancipace

04.08
21.03

Místo konání: Židovské muzeum v Praze

Od: 21.03 23:56 Do: 04.08 23:56

Druh: Výstava

Web

Výstava, která vůbec poprvé podrobněji představuje a přibližuje dramatické osudy neznámých architektonických památek židovských synagog od 19. století až do dnešních dní.

V období 1800-1918 bylo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vybudováno 360 synagog. Židovské muzeum v Praze v této souvislosti připravilo výstavu, která tyto téměř neznámé architektonické památky vůbec poprvé podrobněji představuje a přibližuje jejich dramatické osudy až do dnešních dní.


Devatenácté století je spojeno se zásadními změnami v postavení židovského obyvatelstva v českých zemích. První uvolnění přinesly již josefínské reformy z let 1781-8, rozhodující obrat však znamenala až revoluce v letech 1848-49. Po zrušení nuceného pobytu v ghettech a tzv. familiantského zákona, stanovujícího maximální počet židovských rodin, které mohly v dané zemi a daném místě habsburské monarchie žít, byla prosincovou ústavou z roku 1867 nakonec vyhlášena i plná občanská a politická rovnoprávnost Židů v celém Rakousku-Uhersku.Všechny tyto společenské změny se projevily v dosud největším hospodářském, kulturním a populačním rozkvětu židovské komunity, který našel odezvu i v intenzivní výstavbě nových synagog. Již v 50. letech v mnoha obcích a městech vyrůstají první velké chrámy, budované vesměs v novorománském nebo tzv. obloučkovém slohu, který je doplňován o tehdy módní orientální prvky. Stavební aktivita vrcholí v desetiletí následujícím, kdy bylo pro potřeby rychle rostoucích židovských obcí postaveno nejvíce nových synagog. V poslední třetině 19. století a na počátku 20. století se pak, také v duchu novogotiky a novorenesance, budují honosné chrámy na nových třídách velkých měst a průmyslových center. K nim patřil např. Nový templ – dnešní Španělská synagoga v Praze, nebo ve své době největší kopulový chrám v Čechách – Nová synagoga v Teplicích.

Z celkem 360 synagog 19. století se jich do dnešní doby dochovalo pouze 90. Naprostá většina z nich byla vypálena během říšského pogromu za tzv. křišťálové noci v listopadu 1938, po nacistické okupaci českých zemí v březnu 1939, nebo po deportaci místních židovských obyvatel do koncentračních a vyhlazovacích táborů v roce 1942. Svou daň si vybraly i závěrečné boje druhé světové války. Po roce 1945 zůstaly jejich budovy ve velké míře prázdné a chátraly, nebo byly využívány k nejrůznějším druhotným účelům. Až v devadesátých letech minulého století se podařilo zahájit několik renovačních projektů.

Výstava Židovského muzea v Praze, která volně navazuje na úspěšnou expozici „Barokní synagogy v českých zemích“ (2011), představuje více než dvě desítky synagog se zvláštním zaměřením na jejich dispozice, vnitřní uspořádání a výzdobu. Opomenuti nezůstali ani jejich architekti a stavitelé. Na příbězích jednotlivých staveb výstava dále přibližuje rozvoj židovských obcí v období, kdy se židovské obyvatelstvo stalo významnou součástí hospodářského, kulturního a společenského života českých zemí, ale i dobu nacistické perzekuce, která vedla ke zničení většiny z nich. Zvláštní pozornost je také věnována obnově některých dochovaných synagog, k níž v současné době na území České republiky dochází.

Kurátorem výstavy je Arno Pařík.

  • Komentované prohlídky: 28. března a 25. dubna od 16 h 
  • Židovské muzeum v Praze – Galerie Roberta Guttmanna 
    U Staré školy 3, Praha 1 
  • Otevřeno denně kromě sobot a židovských svátků 9-18 h


Zdroj: Židovské muzeum v Praze