24. únor

sobota, 2024

Po
Út
St
Čt
So
Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Vydaná kniha o Křížové hoře u Českého Krumlova

Kaple sv. Kříže, neodmyslitelná součást panoramatu Českého Krumlova, se dočkala své první monografie.

Svatyně za hradbami měst, s podtitulem Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech autorské dvojice Martin Gaži a Jarmila Hansová vydalo českobudějovické pracoviště Národního památkového ústavu.
 

Historická data o nelehkém vzniku českokrumlovské kaple sv. Kříže v první třetině 18. století jsou souhrnně publikována poprvé. Protože ale autoři chápou příměstské kostely a kaple jako svébytný historický jev, nevěnovali se jen českokrumlovským reáliím. „Stěžejní důraz jsme kladli na interpretaci postupných proměn vztahu obyvatel středoevropských měst k prostoru za jeho hradbami na konci středověku a fenoménu narůstající oblíbenosti příměstských kostelů a kaplí v 17. a 18. století,“ přibližuje hlavní záměr monografie Martin Gaži.
 

Téma vzniku a funkce kaplí a kostelů na dohled od městských bran odhaluje mechanismy fungování předmoderní společnosti, ale zároveň odkrývá nepřehlédnutelné paralely se současnou občanskou společností. "Podobně jako v případě barokních poutních míst bývá v aktivitách současné společnosti rozhodujícím hybným momentem individuální záměr a zápal konkrétních jedinců. Kolektiv nikdy nic podstatného nepodnítil. Bylo ale důležité, aby byl tento směr „zdola“ podpořen činností místně zainteresovaného společenství, ať již to kdysi byla městská rada, zbožné bratrstvo, nebo dnes občanské sdružení. „Mocní“ pak mohou s touto aktivitou spolupracovat a připravovat jí prostor, nebo ji naopak budou ignorovat a halasně odmítat. V tom si dávní osvícenští reformátoři, absurdně rušící kaple, které jim nepatřily, podávají ruce s dnešními politiky, kteří se cítí ohroženi vším, co se jakkoli vymyká systému politických stran," upozorňuje na aktuálnost tématu Martin Gaži.

 Autoři rozčlenili publikaci do tří celků, jejichž optiku lze metaforicky přirovnat k dalekohledu, brýlím a mikroskopu. V první části jsou příměstské svatyně zasazeny do širokých časových i prostorových souvislostí v horizontu střední Evropy. Druhá část si všímá příměstských poutních míst 17. a 18. století v prostoru historických územních celků Prácheňského a Bechyňského kraje. Třetí oddíl je tvořen detailní mikrohistorickou sondou do konkrétní společenské situace při vzniku a rozvoji kaple sv. Kříže na Křížové hoře (Kreutzberg) nad Českým Krumlovem. „Kniha je doplněna mimo jiné také edicí a překladem unikátní veršované historie českokrumlovského poutního místa od městského syndika Johanna Franze Antona Tschernichena z roku 1710, z které byly dosud publikovány jen kratičké úryvky,“ vyzdvihuje přínos vydané monografie Jarmila Hansová. Překladu německého textu do češtiny se ujal Jan Kvapil.
 

Kniha má 368 stran, je psaná česky s anglickým resumé. Vytištěna je na křídovém papíře a doplněna množstvím černobílých i barevných fotografií. Doporučená cena je 360,- Kč a je možné ji zakoupit v běžné síti knihkupectví. Publikace byla vydána jako šestý svazek ediční řady Miscellanea.