Poznaj bogate dziedzictwo historyczne z Czech i Moraw

Udajcie się w podróż śladem zapomnianych wydarzeń, poznajcie idee, które wpływały na historię Czech i Moraw, Europy a nawet całego świata.