Historii Czech i Moraw

Wiek 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
                       
 
 
Z Dróg celtów, rzymian i słowian stały się...
8641000
                   
 
 
Drogi mnichów, pielgrzymów i krzyżowców
 
10001100
                 
 
 
Drogi architektów, strzech budowlanych i...
   
11001200
               
 
 
Drogi inkwizytorów, gorliwych kaznodziel...
       
13001500
           
 
 
Drogi reformacji kontrreformacji, misjonarzy i...
           
15001700
       
 
 
Drogi oświeceniowej tolerancji i wolności wyznania
               
17001800
   
 
 
Drogi nowoczesnego społeceństwa, państwa...
                 
19391989
 
 
 
Systemy totalitarne i walka o wolność...
                 
19002000
 
 
 
Źydowske drogi powiązane z chrześcijańskimi
9002000
                   

 

Historii Europy

Wiek 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
 
910 – założenie klasztoru w Cluny, za opata Odona (po 927 r.), centrum ruchu reformatorskiego
988 – chrzest księcia kijowskiego Władymira, Ruś przyjęła chrześcijaństwo w obrządku prawosławnym
X wiek
1054 – rozłam między kościołem zachodnim i wschodnim
1095 – pierwsza wyprawa krzyżowa do Palestyny – powstanie rycerstwa i zakonów rycerskich
XI wiek
1147 – druga wyprawa krzyżowa (z udziałem czeskiego księcia Vladislava II)
ok. 1173 – Piotr Valdes zakłada Ruch Waldensów
okres XII wieku – powstawanie zachodnioeuropejskich uniwersytetów
ok. 1190 – trzecia wyprawa krzyżowa
XII wiek
1204 – czwarta wyprawa krzyżowa
1209 – św. Franciszek z Asyżu założył zakon franciszkanów
1209-1229 – wyprawy przeciw Albigensom w południowozachodniej Francji
1267-1273 – św. Tomasz z Akwinu pisze dzieło Summa Theologie
1232 – założenie inkwizycji w celu wyszukiwania kacerzy
XIII wiek
1309-1377 – papież przebywa w Awinionie
1228 – 5.wyprawa krzyżowa
do 1270 - 6., 7.wyprawa krzyżowa
1378-1417 – schizma papieska (dwóch papieży – w Rzymie i w Awinionie)
XIV wiek
1410 – klęska zakonu rycerzy niemieckich w bitwie pod Grunwaldem
1431 – spalenie Joanny d'Arc
1450 – Jan Gutenberg z Moguncji wynalazł maszynę drukarską
1453 – Turcy zdobyli Konstantynopol i zaczęli ekspansję do Europy
1492 – odkrycie Ameryki
XV wiek
XVI wiek – reformacja M. Lutra i J. Kalwina
1529 – Turcy oblegają Wiedeń
1540 – założenie zakonu jezuitów
1572 – „Noc św. Bartłomieja” we Francji – mord na hugenotach
XVI wiek
1648 – Pokój Westfalski
1683 – Turcy oblegają Wiedeń
XVII wiek
1762-1796 – rządy Katarzyny Wielkiej w Rosji
1773 – zniesienie zakonu jezuitów
1776 – ogłoszenie niepodległości Stanów Zjednoczonych
1789 – Wielka Rewolucja Francuska
1792 – Francja republiką
XVIII wiek
1804 – Napoleon zostaje cesarzem Francji, Wojny Napoleońskie
1813 – Napoleon zwyciężony pod Lipskiem
1815 – Napoleon zwyciężony pod Waterloo (tzw. cesarstwo studniowe)
1825 – bunt dekabrystów w Rosji
1825 – pierwsza kolej w Anglii
1848 – Rewolucja Lutowa we Francji, oddźwięk w Austrii, Włoszech i Niemczech
1861 – wojna pomiędzy Północą a Południem w USA
1870 – wojna francusko – niemiecka
XIX wiek
1914-1918 – I wojna światowa
1917 – Rewolucja Październikowa w Rosji
1920 – powstanie Narodów Zjednoczonych (w Genewie)
1922 – reżim faszystowski we Włoszech
1936-1939 – wojna domowa w Hiszpanii
1939-1945 – II wojna światowa
XX wiek